Research of Zainun Misbah on teacher interpersonal behaviour, student motivation and competency level accepted for publication

I am pleased to share that Editor in Chief of  Learning Environments Research, Barry Fraser, accepted the manuscript of Dr Zainun Misbah, called ‘Exploring connections between teacher interpersonal behaviour, student motivation and competency level in competence-based learning environments’, for publication. Congratulations Dr Misbah with this outcome of your PhD project. Once the manuscript is published online, I will share more details, also about the results and conclusions of this publication.
For the time being, the current reference is: Misbah, Z., Gulikers, J., Widhiarso, W., & Mulder, M. (2021, accepted). Exploring connections between teacher interpersonal behaviour, student motivation and competency level in competence-based learning environments. Learning Environments Research.

Webinar for REAL at WITS University Johannesburg, ZA

I am pleased to facilitate a webinar for REAL (Researching Education and Labour) of WITS University in Johannesburg, South-Africa. The webinar will address competence theory, research and practice, which will support a research project of REAL to investigate ‘professional competence in the public sector’ in South Africa.Looking forward to the discussion and debate about this theme.

YoriVET Round Table November 9

I am excited to facilitate a meeting of the YoriVET Round Table on November 9. YoriVET is a network of international PhD students who are doing research in the field of Vocational Education and Training. The theme of the meeting is Competence Theory and Research. I appreciate this opportunity also because I gave a keynote at the information event in Bonn when the overarching initiative for research on the internationalization of Vocational Education and Training was launched. The text of this keynote was published as Mulder, M. (2018). Researching vocational education and training: An International perspective. Journal of Vocational, Adult and Continuing Education and Training, 1(1), 35-51. Download: 2018 Mulder – Investm in intl VET res – JAEE. I will share more information when it is available.

Edmé Oostinga-Flink nieuwe Master Onderwijskunde

Op 10 september heeft Edmé Oostinga-Flink haar scriptie voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde succesvol verdedigd. Het titel van de scriptie luidt: ‘Coachingsvaardigheden van docenten. Een onderzoek naar aanwezige en verder te ontwikkelen coachingsvaardigheden van docenten van het eerste en het tweede leerjaar om gepersonaliseerd onderwijs te realiseren’.

Continue reading Edmé Oostinga-Flink nieuwe Master Onderwijskunde

Linda Kroon nieuwe Master Onderwijskunde

Op 2 september heeft Linda Kroon op succesvolle wijze haar scriptie als eindwerk van de Master Onderwijskunde verdedigd. De titel van de scriptie luidt: ‘Stimuleren van leren en professionaliseren van medewerkers in de 24 uurs zorg’. Er is onderzoek gedaan naar hoe de organisatie er voor kan zorgen dat het leren en professionaliseren van medewerkers voldoende bijdraagt aan hun huidige en toekomstig functioneren. Het onderzoek heeft geleid tot het inzicht dat leiderschap, het ondersteunen van het leren, beïnvloeden van motivatie, leerintentie en een positief leerklimaat daarbij van essentieel belang zijn.

Continue reading Linda Kroon nieuwe Master Onderwijskunde

Competence framework for productivity improvement of smallholder farmers

Research of Chalachew Tarekegne et al is now published in The Journal of Agricultural Education and Extension. The research is about the development and validation of a competence framework of smallholder farmers who want to improve their productivity. Needless to say that productivity improvement of smallholder farmers in developing countries is key in eradicating hunger and poverty. Continue reading Competence framework for productivity improvement of smallholder farmers

Annet Nan nieuwe Master Onderwijskunde

Op 28 juni heeft Annet Nan met succes haar scriptie verdedigd van de opleiding Master Onderwijskunde. Het thema van haar onderzoek betreft de relatie tussen peer grading en de kwaliteit van leeruitkomsten, in dit geval het schrijven van een paper binnen de Bacheloropleiding Mondzorgkunde. Er is gekeken naar de invloed van anonimiteit en een feedback-training op de beoordelingen en de kwaliteit van de papers. Er is ook een vergelijking is gemaakt met docentoordelen. Gebleken is dat de kwaliteit van de grading sterk kan worden verbeterd. Een belangrijke aanbeveling is van peer grading een leerlijn te maken. Verwacht wordt dat daardoor de kwaliteit van de peer feedback zal toenemen en dat dit ook een positieve invloed zal hebben op de leeropbrengsten. Gefeliciteerd Annet, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.