All latest news on Martin Mulder

Werkplekleren voor kappersleerlingen met behulp van microcredentials

Op 11 juni 2024 heeft Annemijn Diephuis met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De titel van het verantwoordingsrapport luidt: ‘Styling the Workplace. Een herontwerp van werkplekleren voor kappersleerlingen met behulp van microcredentials’. In de afstudeeropdracht zijn verschillende beroepsproducten ontwikkeld: microcredentials voor specialistische kappersvaardigheden, microlearning bestaande uit een werkplek-leertraject, en een pitchdeck bestaande uit de kern van de activiteiten en producten die zijn ontwikkeld en die een stimulans kunnen geven aan het gebruik van de opbrengst van deze afstudeeropdracht. Er is een voor- en nameting van de kappers-skills uitgevoerd om het effect te meten van de aanpak en deze heeft tot goede resultaten geleid. Gefeliciteerd Annemijn en dank Dr. Martijn van Schaik voor de beoordeling.

Patricia Swart Kalma nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 25 april 2024 heeft Patricia Swart Kalma met succes haar afstudeerwerk voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht is de effectieve ondersteuningsstructuur van studenten bij de opleiding Social Work van het Horizon College. Aan de hand van een vooronderzoek is geconstateerd dat het opleidingsteam een begeleidingssystematiek nodig had die aansluit bij studenten met passend onderwijs en bij kwetsbare studenten. Er was een ondersteuningsstructuur vastgesteld door de organisatie die diende te worden gevolgd en uitgewerkt door het opleidingsteam voor de opleiding Social Work. Deze structuur was niet goed bekend bij het team. Er is een Professionele Leergemeenschap opgezet met een ontwikkelingsprogramma van 15 bijeenkomsten. Het gevolgde proces is beschreven en gepresenteerd tijdens een professionaliseringsdag die is georganiseerd door de Horizon Academie.

Gefeliciteerd Patricia met het behaalde resultaat, en Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding.

 

Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 12 maart 2024 heeft Kirsten Schulz met succes haar Verantwoordingsrapport en Beroepsproduct voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht was studentmotivatie en leerstrategieën van studenten binnen de opleiding Engineering van hogeschool Windesheim Flevoland. De achtergrond van de problematiek wordt gevormd door de toenemende studentenuitval en het afnemende studiesucces. Deze problematiek is niet uniek voor de opleiding Engineering, noch voor hogeschool Windesheim als geheel.

Continue reading Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)