All latest news on Martin Mulder

Curriculum Redesign in Professional Education

Today, Marjolein van der Kaa successfully defended her thesis for the Master of Education. This announcement is written in English although the thesis is in Dutch. However, the theme, approach and outcomes of this signature work are important for al higher education, internationally, as it touches upon an essential innovation which revolves around curriculum redesign in the direction of outcome-based, competence-oriented, flexible education.

Continue reading Curriculum Redesign in Professional Education

Simone Doldersum nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 9 januari heeft Simone Doldersum op succesvolle wijze haar afstudeeropdracht voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Haar afstudeeropdracht omvat een Beroepsproduct en een Verantwoordingsrapport met Logboek en bijlagen. Het vraagstuk van de afstudeeropdracht betreft Samenwerkend Leren in Leereenheden binnen het mbo.

Continue reading Simone Doldersum nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Competence-based training results in better performance

Research that shows the relationship between competence development and performance improvement of Chalachew Tarakegne and colleagues in now published online (open access).

The study is about the effects of Comprehensive Competence-Based Training (CCBT) on the competence development and performance improvement of smallholder farmers in Ethiopia. A three-week randomized control group pretest-posttest design was applied in a single-blind field experiment. The impact of CCBT was tested by providing a training to two comparable farmer groups using conventional training and competence-based training. Both groups were labeled ‘Low-CBT’ and ‘High-CBT’ groups, referring to the below and above average level of implementation of principles of competence-based education in the training programs. The study was conducted amongst smallholder farmers (High-CBT n= 220; Low-CBT n = 220) in the West Gojjam Zone in Ethiopia. Dependent variables were related to an authentic professional core task during maize planting, and actual yield gain.

Data on competence development and performance improvement of farmers were collected from the participants, trainer, Development Agents and Trained Assessors.

The yield in quintal/hectare gains for each smallholder farmer was collected twice (before and after the intervention).

Repeated (pretest, posttest) MANOVA and ANOVA measurements were used to analyze the data.

The results showed that smallholder farmer competence development was higher in the High-CBT-group that in the Low-CBT-group.

Both groups showed better performance on the authentic job task and on the yield gains.

The latter is crucial, as it shows the difference between the groups in terms of objectively measurable performance. The baseline average yield for both groups was 22 quintal/hectare of maize. The High-CBT-group had a yield of 41 quintal/hectares of maize (+86% compared to the baseline), whereas the Low-CBT-group had 31 quintal/hectares of maize (+41%). The difference between these two, 86% improvement versus 41% improvement compared to the baseline is quite substantial and justifies considerable investments in competence-based training of small-holders farmers in comparable situations.

More research should be done to substantiate the relationship between competence-based education and training on the one hand, and competence development and performance improvement on the other hand. This study in Ethiopia can be replicated in other developing countries to see if the results will be positive as well.

The full reference the the article is as follows: Tarakegne, C., Wesselink, R., Biemans, H.J.A., & Mulder, M. (2023). The effects of comprehensive competence-based training on competence development and performance improvement of smallholder farmers: An Ethiopian case study. International Journal of Training and Development (published online November 13). https://doi.org/10.1111/ijtd.12314.

Research of Dr Chalachew Aniteneh accepted for publication

The manuscript entitled ‘The Effects of Comprehensive Competence-Based Training on Competence Development and Performance Improvement of Smallholder Farmers: An Ethiopian Case Study’ is accepted for publication in the International Journal of Training and Development. Once it is published online, more will be posted on the content of the paper. Thanks Prof. Matthias Pilz, Editor-in-Chief, Reviewers and Associate Editor for your work on the manuscript.

Tineke Veul nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 8 augustus heeft Tineke Veul haar heel goede afstudeerwerk voor de Master Onderwijskunde met succes verdedigd. Het werk is uitgevoerd binnen de voltijd hogere beroepsopleiding (hbo) Social Work Noord (SW-N) van Hogeschool Inholland. Het thema van de afstudeeropdracht was ‘afstuderen op beroepsproducten’. De titel van het Verantwoordingsrapport luidt: ‘Samenwerken aan Betekenisvol Afstuderen’. Verbeteren van afstudeerbegeleiding bij de hogere beroepsopleiding Sociaal Werk Noord van Hogeschool Inholland’. Bijzonder aan deze afstudeeropdracht was dat het gaat over afstuderen op afstuderen, en dat NCOI-breed enkele jaren geleden het afstuderen op beroepsproducten ook centraal is komen te staan in de eindfase van de hbo-opleidingen.

Continue reading Tineke Veul nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Suzanne Both nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 8 augustus heeft Suzanne Both met succes haar afstudeerwerk voor de NCOI Masteropleiding Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De titel van haar Verantwoordingsrapport luidt: ‘Op elkaar kunnen rekenen. Hoe teamleren bijdraagt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit’. Het afstudeerwerk is uitgevoerd binnen een zeer sterk gegroeide basisschool. Door de groei was het risico dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk kwam te staan en ontstond de noodzaak meer aandacht te schenken aan de verbetercultuur. Er werd onvoldoende effect ervaren van de methode leerKRACHT, en de rekenprestaties namen af. De gedachte was met behulp van teamleren het hoofd te bieden aan de uitdagingen. Er is een mooie reeks activiteiten ondernomen, waaronder een Observatie van rekeninstructies, een Focusgroep met leerkrachten, een Focusgroep met leerlingen, een Observatie van een gezamenlijke lesvoorbereiding, Lesbezoeken met een interview en feedback.

Continue reading Suzanne Both nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)