Greetje Bogers nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Greetje Bogers heeft vandaag op succesvolle wijze haar scriptie verdedigd voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde. Het thema van het onderzoek dat in de scriptie is gerapporteerd betreft de ontwikkeling en validering van een competentieprofiel van de rekendocent binnen het entree-onderwijs.

Er bestond nog geen competentieprofiel voor de docent op dit gebied binnen het middelbaar beroepsonderwijs. In bijgaande screenshot van de Teamssessie zijn de belangrijkste conclusies samengevat. Het zou interessant zijn het gevalideerde profiel uit te ontwikkelen als een landelijk profiel. Van harte gefeliciteerd Greetje Bogers, en bedankt Dr Joachim Wetterling voor de beoordeling.