Jessica van der Burgt nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 23 mei heeft Jessica van der Burgt op succesvolle wijze haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde op locatie verdedigd. Het thema van het afstudeerwerk was Engels in het speciaal onderwijs.

Continue reading Jessica van der Burgt nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Developing Educational Leadership with a Change Lab

On May 27th, Iris Bliek successfully defended her thesis for the Master of Education (MEd). The theme of her thesis was the development of educational leadership in Mbo College Havens van STC (Scheepvaart en Transport College; Shipping and Transport College Group).

Continue reading Developing Educational Leadership with a Change Lab

Formatief handelen integreren op de werkvloer

Op 11 juni heeft Lindy van ’t Veer met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De titel van haar Verantwoordingsrapport luidt: ‘Formatief handelen integreren op de werkvloer’, en is uitgevoerd binnen Scalda (mbo Zeeland) in het cluster Business Services.

Continue reading Formatief handelen integreren op de werkvloer

Werkplekleren voor kappersleerlingen met behulp van microcredentials

Op 11 juni 2024 heeft Annemijn Diephuis met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De titel van het verantwoordingsrapport luidt: ‘Styling the Workplace. Een herontwerp van werkplekleren voor kappersleerlingen met behulp van microcredentials’. In de afstudeeropdracht zijn verschillende beroepsproducten ontwikkeld: microcredentials voor specialistische kappersvaardigheden, microlearning bestaande uit een werkplek-leertraject, en een pitchdeck bestaande uit de kern van de activiteiten en producten die zijn ontwikkeld en die een stimulans kunnen geven aan het gebruik van de opbrengst van deze afstudeeropdracht. Er is een voor- en nameting van de kappers-skills uitgevoerd om het effect te meten van de aanpak en deze heeft tot goede resultaten geleid. Gefeliciteerd Annemijn en dank Dr. Martijn van Schaik voor de beoordeling.

Storytelling in E-Learning

On May 30th, Tess Groot successfully defended her thesis for the program Master of Education (Med). For this thesis she conducted research on e-learnings which were developed by RMMBR. RMMBR is an international company which develops digital solutions for learning. Among its clients are well-known international companies. Continue reading Storytelling in E-Learning

Patricia Swart Kalma nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 25 april 2024 heeft Patricia Swart Kalma met succes haar afstudeerwerk voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht is de effectieve ondersteuningsstructuur van studenten bij de opleiding Social Work van het Horizon College. Aan de hand van een vooronderzoek is geconstateerd dat het opleidingsteam een begeleidingssystematiek nodig had die aansluit bij studenten met passend onderwijs en bij kwetsbare studenten. Er was een ondersteuningsstructuur vastgesteld door de organisatie die diende te worden gevolgd en uitgewerkt door het opleidingsteam voor de opleiding Social Work. Deze structuur was niet goed bekend bij het team. Er is een Professionele Leergemeenschap opgezet met een ontwikkelingsprogramma van 15 bijeenkomsten. Het gevolgde proces is beschreven en gepresenteerd tijdens een professionaliseringsdag die is georganiseerd door de Horizon Academie.

Gefeliciteerd Patricia met het behaalde resultaat, en Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding.

 

Lenny van Hoeffelen nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Lenny van Hoeffelen heeft op 11 april 2024 met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het werk bestond uit een Verantwoordingsverslag van haar afstudeeropdracht en een Beroepsproduct.

Continue reading Lenny van Hoeffelen nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Dieter Jannis nieuwe Master Onderwijskunde (MEd).

Op 9 april heeft Dieter Jannis op succesvolle wijze zijn scriptie verdedigd voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd). De titel van zijn werk is ‘Implementatie van blended learning en CeLMM om het beoogde kennisniveau bij medewerkers van Varey Hasselt (BE) te bereiken’.

Continue reading Dieter Jannis nieuwe Master Onderwijskunde (MEd).

Kim Severins nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 26 maart heeft Kim Severins met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het onderwerp van het werk was het gebruik van een Portfolio binnen het NT2-onderwijs.  Continue reading Kim Severins nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 12 maart 2024 heeft Kirsten Schulz met succes haar Verantwoordingsrapport en Beroepsproduct voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht was studentmotivatie en leerstrategieën van studenten binnen de opleiding Engineering van hogeschool Windesheim Flevoland. De achtergrond van de problematiek wordt gevormd door de toenemende studentenuitval en het afnemende studiesucces. Deze problematiek is niet uniek voor de opleiding Engineering, noch voor hogeschool Windesheim als geheel.

Continue reading Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)