Patricia Swart Kalma nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 25 april 2024 heeft Patricia Swart Kalma met succes haar afstudeerwerk voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht is de effectieve ondersteuningsstructuur van studenten bij de opleiding Social Work van het Horizon College. Aan de hand van een vooronderzoek is geconstateerd dat het opleidingsteam een begeleidingssystematiek nodig had die aansluit bij studenten met passend onderwijs en bij kwetsbare studenten. Er was een ondersteuningsstructuur vastgesteld door de organisatie die diende te worden gevolgd en uitgewerkt door het opleidingsteam voor de opleiding Social Work. Deze structuur was niet goed bekend bij het team. Er is een Professionele Leergemeenschap opgezet met een ontwikkelingsprogramma van 15 bijeenkomsten. Het gevolgde proces is beschreven en gepresenteerd tijdens een professionaliseringsdag die is georganiseerd door de Horizon Academie.

Gefeliciteerd Patricia met het behaalde resultaat, en Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding.

 

Lenny van Hoeffelen nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Lenny van Hoeffelen heeft op 11 april 2024 met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het werk bestond uit een Verantwoordingsverslag van haar afstudeeropdracht en een Beroepsproduct.

Continue reading Lenny van Hoeffelen nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Dieter Jannis nieuwe Master Onderwijskunde (MEd).

Op 9 april heeft Dieter Jannis op succesvolle wijze zijn scriptie verdedigd voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd). De titel van zijn werk is ‘Implementatie van blended learning en CeLMM om het beoogde kennisniveau bij medewerkers van Varey Hasselt (BE) te bereiken’.

Continue reading Dieter Jannis nieuwe Master Onderwijskunde (MEd).

Kim Severins nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 26 maart heeft Kim Severins met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het onderwerp van het werk was het gebruik van een Portfolio binnen het NT2-onderwijs.  Continue reading Kim Severins nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 12 maart 2024 heeft Kirsten Schulz met succes haar Verantwoordingsrapport en Beroepsproduct voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht was studentmotivatie en leerstrategieën van studenten binnen de opleiding Engineering van hogeschool Windesheim Flevoland. De achtergrond van de problematiek wordt gevormd door de toenemende studentenuitval en het afnemende studiesucces. Deze problematiek is niet uniek voor de opleiding Engineering, noch voor hogeschool Windesheim als geheel.

Continue reading Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Curriculum Redesign in Professional Education

Today, Marjolein van der Kaa successfully defended her thesis for the Master of Education. This announcement is written in English although the thesis is in Dutch. However, the theme, approach and outcomes of this signature work are important for al higher education, internationally, as it touches upon an essential innovation which revolves around curriculum redesign in the direction of outcome-based, competence-oriented, flexible education.

Continue reading Curriculum Redesign in Professional Education

Luzanne Boersma nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 23 januari heeft Luzanne  Boersma op succesvolle wijze haar afstudeerwerk voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van het afstudeerwerk was het opzetten en uitvoeren van individuele leerlijnen binnen het reguliere basisonderwijs in Zoetermeer.

Continue reading Luzanne Boersma nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Simone Doldersum nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 9 januari heeft Simone Doldersum op succesvolle wijze haar afstudeeropdracht voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Haar afstudeeropdracht omvat een Beroepsproduct en een Verantwoordingsrapport met Logboek en bijlagen. Het vraagstuk van de afstudeeropdracht betreft Samenwerkend Leren in Leereenheden binnen het mbo.

Continue reading Simone Doldersum nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Michiel Hoogendijk nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 9 januari heeft Michiel Hoogendijk op succesvolle wijze zijn afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen het ROC Midden Nederland, de afdeling pedagogisch werk en onderwijs (PWO).

Continue reading Michiel Hoogendijk nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Wishing you a Peaceful, Happy and Healthy 2024!!!