Patricia Swart Kalma nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 25 april 2024 heeft Patricia Swart Kalma met succes haar afstudeerwerk voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht is de effectieve ondersteuningsstructuur van studenten bij de opleiding Social Work van het Horizon College. Aan de hand van een vooronderzoek is geconstateerd dat het opleidingsteam een begeleidingssystematiek nodig had die aansluit bij studenten met passend onderwijs en bij kwetsbare studenten. Er was een ondersteuningsstructuur vastgesteld door de organisatie die diende te worden gevolgd en uitgewerkt door het opleidingsteam voor de opleiding Social Work. Deze structuur was niet goed bekend bij het team. Er is een Professionele Leergemeenschap opgezet met een ontwikkelingsprogramma van 15 bijeenkomsten. Het gevolgde proces is beschreven en gepresenteerd tijdens een professionaliseringsdag die is georganiseerd door de Horizon Academie.

Gefeliciteerd Patricia met het behaalde resultaat, en Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding.

 

Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 12 maart 2024 heeft Kirsten Schulz met succes haar Verantwoordingsrapport en Beroepsproduct voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht was studentmotivatie en leerstrategieën van studenten binnen de opleiding Engineering van hogeschool Windesheim Flevoland. De achtergrond van de problematiek wordt gevormd door de toenemende studentenuitval en het afnemende studiesucces. Deze problematiek is niet uniek voor de opleiding Engineering, noch voor hogeschool Windesheim als geheel.

Continue reading Kirsten Schultz nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Curriculum Redesign in Professional Education

Today, Marjolein van der Kaa successfully defended her thesis for the Master of Education. This announcement is written in English although the thesis is in Dutch. However, the theme, approach and outcomes of this signature work are important for al higher education, internationally, as it touches upon an essential innovation which revolves around curriculum redesign in the direction of outcome-based, competence-oriented, flexible education.

Continue reading Curriculum Redesign in Professional Education

Simone Doldersum nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 9 januari heeft Simone Doldersum op succesvolle wijze haar afstudeeropdracht voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Haar afstudeeropdracht omvat een Beroepsproduct en een Verantwoordingsrapport met Logboek en bijlagen. Het vraagstuk van de afstudeeropdracht betreft Samenwerkend Leren in Leereenheden binnen het mbo.

Continue reading Simone Doldersum nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)