Anja van der Velde-Dekker nieuwe Master Onderwijskunde

Op 17 december heeft Anja Van der Velde-Dekker op succesvolle wijze haar eindwerk gepresenteerd voor de afronding van de Master Onderwijskunde. Het eindwerk voor de afstudeeropdracht omvat een beroepsproduct in de vorm van een advies, een verantwoordingsrapport en een logboek. Het advies is gebaseerd op onderzoek. De thematiek van de afstudeeropdracht betreft het ontwikkelen van een nieuw leerling-rapport op een basisschool. Een werkgroep in de betreffende school is al een aantal jaren bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw rapport, maar boekte betrekkelijk weinig vorderingen. Daarom is er voor gekozen om dit punt ook mee te nemen en om te bezien op welke wijze het eigenaarschap van innovatie bevorderd zou kunnen worden.

 

Daarbij is gekozen voor het waarderend veranderen. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, waarna data zijn verzameld ten aanzien van de bruikbaarheid is van alternatieve leerling-rapporten, de verandering door middel van Appreciative Inquiry of een probleemgestuurde aanpak, en het eigenaarschap. Verder zijn er inspiratiesessies geweest met drie andere scholen die verschillende vormen van leerling-rapporten hebben. Voor de eerste en laatste bijeenkomst in het traject is een focusinterview gehouden over eigenaarschap. Op basis van de gegevens zijn zeven sleutels/principes voor de ontwikkeling van het leerling-rapport geformuleerd met als kern: 1. Trekken in plaats van reizen; 2. Aansluiten bij wat er al loopt; 3. De tijd nemen; 4. Strategische leerteams; 5. De kracht van spieken; 6. Investering; 7. Implementatie. Deze zijn in feite gericht op beter en slimmer gebruik van wat er binnen de school al speelt, waaronder het werken met het leerlingvolgsysteem, het traject High Performing Schools en het werken met Kwaliteitskaarten. Daarvoor is een meerjarenplanning uitgezet. Bemoedigend is dat de schoolleiding de adviezen uit eindwerk enthousiast heeft overgenomen. Proficitiat Anja van der Velde-Dekker met de afronding van je Master. Dank Dr Joachim Wetterling voor de beoordeling.