Myrthe Malipaard nieuwe Master Onderwijskunde

Op 18 november 2021 heeft Myrthe Malipaard op succesvolle wijze haar eindwerk voor de Masteropleiding Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Myrthe was een van de eerste studenten die is afgestudeerd volgens de regels van het nieuwe afstuderen op beroepsproducten. In dit geval ging het om een Advies dat tot stand gekomen is op basis van een onderzoek. De essentie van het nieuwe afstuderen is de praktijkgerichtheid en authenticiteit van afstudeeropdrachten te vergroten. Het gaat daarbij ook om de doorwerking van het resultaat in de eigen organisatie.

De thematiek van de afstudeeropdracht betreft de brandveiligheid in een instelling voor ouderenzorg. Gebleken was dat er onvoldoende kennis, vaardigheden en attitudes op het gebied van brandveiligheid waren bij veel van de medewerkers. In het afstudeerproject is een analyse gemaakt van de huidige en gewenste situatie. De intentie van de organisatie is te komen tot een hoger niveau op de ‘veiligheidsladder’, van berekenend naar proactief. Er is in dat kader een onderzoek gedaan naar de veiligheidscultuur, waarna er drie oplossingsalternatieven zijn gegenereerd en afgewogen. Dit zijn: 1. Innovatie cultuuromslag en herontwerp; 2. Innovatie uitbesteding; 3. Innovatie veiligheidsplatform. Het eerste alternatief is vervolgens uitgewerkt, geïmplementeerd en geëvalueerd door middel van expert appraisal. Er is uitgegaan van de principes van appreciative inquiry. De praktische resultaten worden over ongeveer een jaar verwacht. De risico’s voor de implementatie zijn goed in kaart gebracht, waarbij uiteraard aancacht is voor de invloed van de werkbelasting en bezetting in relatie tot de Covid-problematiek.