Metacognitie bij het oplossen van redactiesommen

Corné Saarloos heeft op 11 december j.l. met succes zijn scriptie voor de Master Onderwijskunde verdedigd. Voor zijn scriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de rol van metacognitie bij het leren oplossen van redactiesommen in het basisonderwijs. Hij heeft een mooi veldexperiment opgezet en uitgevoerd. Daarbij heeft hij een specifiek onderwijsprogramma (een script) gemaakt dat is gebaseerd op het CLIA-model van De Corte & Verschaffel. Het CLIA-model omvat aanwijzingen voor vier aspecten van instructie-ontwerp: C=competentie, L=Leren, I=Interventie en A=Assessment. In het onderzoek is aangetoond dat de script een positieve invloed heeft op het oplossen van redactiesommen. Dat is een veelbelovend resultaat. Deze aanpak van het rekenonderwijs kan wellicht worden verbreed om te zien of de effecten dan blijvend zijn. Met dank aan Dr. Martijn van Schaik die optrad als tweede beoordelaar.

Presenting and publishing VET research internationally

The seminar on presenting an publishing vocational education and training research in an international context, at the Kunnskapsbyen Konferansesenter in Lillestrøm, for colleagues of the Department of Vocational Teacher Education of Oslo Metropolitan University, turned out to be as it promised to become: a wonderful experience. Continue reading Presenting and publishing VET research internationally

Research of Mr. Misbah Zainun on Competence and Knowledge accepted for publication

Research of Mr. Misbah Zainun (Indonesia, and PhD student at Wageningen University) on Competence and Knowledge is accepted for publication in Learning Environments Research. This is important news because a major criticism on competence-based education has been that it would neglect the role of knowledge. As soon as the article is published I will share the summary and Pfd. The tentative reference is: Misbah, Z., Gulikers, J, Widhiarso, W., and Mulder, M. (accepted). Competence and Knowledge Development in Competence-Based Vocational Education, Learning Environments Research. You  may want to know that earlier work of Mr. Misbah is published in Teaching and Teacher Education. See Misbah, Z., J. Gulikers, R. Maulana and M. Mulder (2015). Teacher interpersonal behaviour and student motivation in competence-based vocational education: Evidence from Indonesia. Teaching and Teacher Education, 50, August, pp. 79-89. You can find the link to that publication in the Publication list in this website. Thanks to Dr. Judith Gulikers for her continuous supervision and precise feedback on drafts of these publications.

 

Delighted to have received the Award for Outstanding Reviewer of the Journal of Workplace Learning for the second time

I am delighted to have received the 2018 Award for Excellence in the category Outstanding Reviewer of the Journal of Workplace Learning (www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/awards.htm?year=2018). This is the second Award in this caterory I received, which I find very special. Thank you Editorial Team and Emerald for recognizing the many efforts of reviewers, which in most cases stays unnoticed.

Kristin Davis to take over the Editorials of the JAEE

Last Editorial for ‘The Journal of Agricultural Education and Extension. Competence for Rural Innovation & Transformation’ published by me. I am delighted that Dr. Kristin Davis will take  this role over from me. Together we will be editing the journal as colleague Editors. With the five Co-Editors (Alex Koutsouris, Rasheed Sulaiman, Laurens Klerkx, Kim Dooley and Rick Rudd) in place, I think the JAEE will increase it’s quality further. Full reference:

Mulder, M. (2018). Editorial, The Journal of Agricultural Education and Extension, 24(5),389-390, DOI:10.1080/1389224X.2018.1511145. Download this Editorial from the page Publication List. Enjoy.

Researching Vocational Education and Training in an International Perspective

The manuscript on Researching VET in an International Perspective, which is an elaboration of a keynote address given at the Information event on the ‘Internationalization of Vocational Education and Training Research’ (IBBF), under the auspices of the Federal Ministry of Education and Research, Bonn, Germany, January 30th 2018, is accepted for publication in the inaugural issue of the Journal of Vocational and Continuing Education and Training.

Continue reading Researching Vocational Education and Training in an International Perspective

Editorial on Transformations in Editorial Team of JAEE published

The Editorial on Transformations in the Editorial team of the Journal of Agricultural Education and Extension (Taylor and Francis) is published in the 4th issue of the journal. Full reference:

Mulder, M. (2018) Transformations in the editorial team of the JAEE, The Journal of Agricultural Education and Extension, 24(4), 301-305, DOI: 10.1080/1389224X.2018.1496053.