Linda Kroon nieuwe Master Onderwijskunde

Op 2 september heeft Linda Kroon op succesvolle wijze haar scriptie als eindwerk van de Master Onderwijskunde verdedigd. De titel van de scriptie luidt: ‘Stimuleren van leren en professionaliseren van medewerkers in de 24 uurs zorg’. Er is onderzoek gedaan naar hoe de organisatie er voor kan zorgen dat het leren en professionaliseren van medewerkers voldoende bijdraagt aan hun huidige en toekomstig functioneren. Het onderzoek heeft geleid tot het inzicht dat leiderschap, het ondersteunen van het leren, beïnvloeden van motivatie, leerintentie en een positief leerklimaat daarbij van essentieel belang zijn.

Continue reading Linda Kroon nieuwe Master Onderwijskunde

Competence framework for productivity improvement of smallholder farmers

Research of Chalachew Tarekegne et al is now published in The Journal of Agricultural Education and Extension. The research is about the development and validation of a competence framework of smallholder farmers who want to improve their productivity. Needless to say that productivity improvement of smallholder farmers in developing countries is key in eradicating hunger and poverty. Continue reading Competence framework for productivity improvement of smallholder farmers

Annet Nan nieuwe Master Onderwijskunde

Op 28 juni heeft Annet Nan met succes haar scriptie verdedigd van de opleiding Master Onderwijskunde. Het thema van haar onderzoek betreft de relatie tussen peer grading en de kwaliteit van leeruitkomsten, in dit geval het schrijven van een paper binnen de Bacheloropleiding Mondzorgkunde. Er is gekeken naar de invloed van anonimiteit en een feedback-training op de beoordelingen en de kwaliteit van de papers. Er is ook een vergelijking is gemaakt met docentoordelen. Gebleken is dat de kwaliteit van de grading sterk kan worden verbeterd. Een belangrijke aanbeveling is van peer grading een leerlijn te maken. Verwacht wordt dat daardoor de kwaliteit van de peer feedback zal toenemen en dat dit ook een positieve invloed zal hebben op de leeropbrengsten. Gefeliciteerd Annet, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.

Sonja Verlinde nieuwe Master Onderwijskunde

Op 28 juni heeft Sonja Verlinde met succes haar scriptie verdedigd van de opleiding Master Onderwijskunde. Het thema van haar onderzoek betreft de relatie tussen peer feedback en het klinisch redeneren binnen een grote instelling voor mensen met een beperking. Er is nagegaan in welke mate de peer feedback leidt tot meer methodisch werken. Bij de meting van de afhankelijke variabele is gebruik gemaakt van zelfassessents van competentieontwikkeling maar ook van deskundigenbeoordelingen van begeleidingsplannen. Gebleken is dat peer feedback een positieve invloed heeft op beide. Gefeliciteerd Sonja, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.

Petra Santema nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 7 mei heeft Petra Santema met succes haar scriptie voor de afronding van de Master Onderwijskunde verdedigd. Door grote drukte meld ik dat nu pas. Het onderzoek van Petra ging over de veranderbereidheid van docenten van een categoriaal gymnasium. De vraag was of ze bereid zijn om in professionele leergemeenschappen te gaan werken en welke interventies zouden kunnen bijdragen aan de vorming van deregelijke gemeenschappen. Achterliggend doel van dit project was om de instroom in de school te vergroten en om de kwaliteit van het onderwijs waar nodig te verbeteren.

Proficiat Petra Santema, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de begeleiding van dit onderzoek!

 

Jeroen Mulder new Master of Educational Studies

Jeroen Mulder (no family of mine as far as I know) successfully defended his thesis of the Master program on Educational Studies (MEd). The theme of his research was on the social skills of pupils in elementary education. After having analyzed the available data within the school, and policy developments and requirements, he conducted a whole-school intervention on social skills development, with in-class monitoring of social behaviour, and showed positive results regarding feelings of respect, safety and trust over time. Congratulations Jeroen, and thank you Dr. Joachim Wetterling for supervising this project.

Jolanda van de Lagemaat-Korver nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Jolanda van de Lagemaat-Korver heeft vandaag haar scriptie voor de Master Onderwijskunde (MEd) met succes verdedigd. Het onderzoek dat ze heeft gepresenteerd gaat over de voorbereiding van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs op de beroepspraktijkvorming. Daarbij heeft ze met name gekeken naar de zelfregulatie van studenten, de entreecompetentie en het gebruik van leerdoelen. De belangrijkste conclusie is dat er een afzonderlijk vak zou moeten komen voor de voorbereiding van de studenten op de beroepspraktijkvorming. Gefeliciteerd Jolanda, en dank Dr. Joachim Wetteling voor de begeleiding van deze afstudeeropdracht.