Maruschka Kinds Master Onderwijskunde

Maruschka Kinds heeft op 14 juni haar scriptie over Toetsbeleid binnen de Hogeschool Rotterdam verdedigd en is geslaagd als Master Onderwijskunde. De scriptie, die is gebaseerd op een praktijkgericht onderzoek, lijkt goed bruikbaar binnen de instelling en kan een goede impuls geven aan de ontwikkeling van het toetsbeleid. Proficiat, mede namens beoordelaar Dr. Joachim Wetterling!

 

Portret in Opleiding & Ontwikkeling – dank Dr. Ton Bruining

Vanaf het begin van het vakblad Opleiding & Ontwikkeling had ik het genoegen lid te zijn van de redactiecommissie. Dat heb ik circa tien jaar volgehouden en in die periode mocht ik een groot aantal artikelen publiceren in het blad. Sinds mijn benoeming als hoogleraar Onderwijskunde in Wageningen ging ik me meer bezig houden met fundamenteel onderzoek en onderzoeksbestuur, – beleid en -management. Ik stel het zeer op prijs dat Dr. Ton Bruining ter gelegenheid van mijn afscheid als hoogleraar een portret van mij heeft opgesteld. Dank ook Drs. Peter Schramade en Dr. Marcel van der Klink voor de mooie woorden. Mijn ondernemerszin is me goed van pas gekomen als hoofd van een bloeiende leerstoelgroep en het onderzoek naar nieuwe onderwijsinhouden is geëvolueerd in de richting van competenties voor de toekomst. Zie daarvoor mijn afscheidsrede. Download de tekst van het portret hier: OnO_17_01_Competenties voor het leven

Paper of Yvette Baggen et al on the Opportunity Identification Competence Assessment Test (OICAT) in HE accepted for publication

The paper of Yvette Baggen et al on the Opportunity Identification Competence Assessment Test (OICAT) in Higher Education is accepted for publication. This is a major accomplishment in the field of research on teaching and learning of enterpreneurship in higher education. Congrats! Continue reading Paper of Yvette Baggen et al on the Opportunity Identification Competence Assessment Test (OICAT) in HE accepted for publication

Preparing for keynote at BIBB/UNEVOC Workshop on Work- and competence-based vocational education

Preparing for the BIBB/UNEVOC Workshop „Work-based learning as a pathway to competency-based education – Research and implementation strategies from a comparative and global VET perspective“, which will take place on June 22-23, 2017 at the Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) in Bonn, Germany. Continue reading Preparing for keynote at BIBB/UNEVOC Workshop on Work- and competence-based vocational education

New NCOI Professional Masters Educational Studies graduated

On Friday May 23 three students defended their final theses in Educational Studies: Michel van Zandvoort of the Academic Hospital Maastricht, Arie van den Heuvel of energy company Enexis and Erik Gelderloos of Rotterdam Business School. Congrats with this achievement! See the picture of Erik Gelderloos and assessor Hanneke Koopmans. Picture made by Hanane Rouichi. Continue reading New NCOI Professional Masters Educational Studies graduated

Preparing for the International Workshop on ‘School-Job Integration’ in Como.

Preparing for the International Workshop on ‘School-Job Integration. The School in the XXIst Century’, May 8th, 2017, 15.00-18.00 hrs, at Cometa, via Madruzza 36 in Como, Italy. Looking forward to give a keynote at that meeting and to discuss views on 21st Century Vocational Education and Training with a range of highly esteemed colleagues.

Continue reading Preparing for the International Workshop on ‘School-Job Integration’ in Como.

Getting ready for the talk on Competence-based Education in Rome

On May 5th, I will be a guest during the International Seminar on Competence-based Education and the Skills Revolution, organized under the auspices of the Università degli studi Roma Tre, the Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e Ricerca, and the Università Ca’Foscari Venezia. I have the privilige to give an intervention about the book Competence-based Vocational and Professional Education (Springer, 2017). There is a good number of esteemed speakers with whom I look forward to interact. See the programme flyer for more details here: Loc_5_Maggio_2017

 

Machiel Bouwmans et al show positive relationships between team-oriented HR practices and team performance indicators.

Schools have been – and in many cases still are – systems in which tasks are distributed to individual teachers. HR management in education was therefore primarily focused on individual teacher performance. However, the responsibility for education is more and more a team effort. Think of accreditation of educational programs: in that case whole program teams are involved. Or think of educational innovation, which also necessitates team work ever more, as teachers need to collectively work on those innovations to get them aligned. HR-policies and practices are therefore gradually being redirected to promote teamwork. Large scale research of Machiel Bouwmans et al (N =70 teacher teams and 704 team members), showed positive relationships between team-oriented HR practices (such as recruitment, team development, team evaluation and teamwork facilitation) and team performance indicators innovation and (partly) team efficiency. The relationships between these HR practices and team performance were often partly or even fully mediated by affective team commitment and information processing. These are important findings for HR and innovation professionals in education and teacher teams themselves. Continue reading Machiel Bouwmans et al show positive relationships between team-oriented HR practices and team performance indicators.