Lenny van Hoeffelen nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Lenny van Hoeffelen heeft op 11 april 2024 met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het werk bestond uit een Verantwoordingsverslag van haar afstudeeropdracht en een Beroepsproduct.

De afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen Scalda. Scalda is een mbo- instelling in de regio Zeeland. Meer specifiek is de opdracht uitgevoerd binnen het subcluster Hospitality Professional binnen het cluster voor dienstverlening, veiligheid, gastronomie en groen (DVGG). Het thema van de afstudeeropdracht is het ontwikkelen van feedbackgeletterdheid bij docenten. Dit is een zeer relevant onderwerp gezien het belang daarvan in de samenwerking binnen opleidingsteams, het teamleren en de onderwijsontwikkeling. Voor de beschrijving van de uitgangssituatie is gebruik gemaakt van een mooie mix van methoden: enquêtes, een panelgesprek/ focusgesprek met collega’s, lesobservaties en een focusgroep-gesprek met studenten. Dit diende als een goede nul-meting. Op basis van de analyse van de huidige en gewenste situatie zijnvdrie oplossingsalternatieven voorgesteld: 1. het inzetten van een professionele leergemeenschap, 2. het gaan werken met learning communities en 3. het opzetten van een lesson study. Deze zijn op een creatieve en zorgvuldige manier beoordeeld en gewogen. Op grond daarvan is gekozen voor het ontwerpen en beproeven van een professionaliseringstraject voor de ontwikkeling van feedbackgeletterdheid bij docenten van de opleiding Hospitality Professional. De resultaatbepaling bestond uit het afnemen van een evaluatieformulier bij docenten (n=9) en een panelgesprek met docenten/coaches en studenten. Er is een Beroepsproduct gemaakt dat is gebaseerd op de gehele afstudeeropdracht. Deze kan worden gebruikt door derden in vergelijkbare situaties en met dezelfde doelen voor het bevorderen van feedbackgeletterdheid onder docenten. In het Beroepsproduct wordt aandacht geschonken aan de vraag wat feedbackgeletterdheid is, waarom het belangrijk is, wat het doel van het professionaliseringstraject is en hoe dat is ingezet. Het professionaliseringstraject bestaat uit 8 stappen: 1. Analyse van de huidige situatie; 2. Bewustzijn creëren; 3. Doelstellingen formuleren; 4. Professionaliseringsactiviteiten; 5. Aanbod ondersteuningsmiddelen; 6. Monitoring en evaluatie (feedbackloop); 7. Borging in het beleid en 8. Blijf leren en ontwikkelen. Per stap zijn verschillende werkvormen en instrumenten opgenomen, die aan de handreiking zijn gelinkt. Daardoor is de handreiking een rijke tool met veel verwijzingen.

Van harte gefeliciteerd Lenny van Hoeffelen met het prachtige resultaat, en Dr. Martijn van Schaik, bedankt voor de beoordeling van het afstudeerwerk.