Formatief handelen integreren op de werkvloer

Op 11 juni heeft Lindy van ’t Veer met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De titel van haar Verantwoordingsrapport luidt: ‘Formatief handelen integreren op de werkvloer’, en is uitgevoerd binnen Scalda (mbo Zeeland) in het cluster Business Services.

De achtergrond van de afstudeeropdracht was dat er sprake was van tegenvallende studieresultaten, dat de behoefte was beter aan te sluiten bij de visie en ambitie van de gehele Scalda-organisatie en dat de wens was het zelfregulerend leren sterker te stimuleren. Formatief handelen van medewerkers zou verbetering kunnen brengen in deze situatie. Tijdens de contextverkenning bleek dat het concept van formatief handelen voor veel medewerkers onbekend was. Als gewenste situatie was geformuleerd dat de medewerkers volledig bekwaam zouden worden op het gebied van formatief handelen, dat het formatief handelen ook duurzaam zou worden geïntegreerd in het onderwijsproces, en dat er duidelijke richtlijnen zouden komen voor het formatieve handelen zelf. Er zijn vervolgens verschillende oplossingsalternatieven voorgesteld, waaruit een keuze is gemaakt voor het ontwikkelen van een e-learning module op het gebied van het formatief handelen. Deze module is vervolgens in een pilot aangeboden en getest. Het resultaat van deze pilot was dat er meer bewustwording heeft plaatsgevonden ten aanzien van formatief handelen en dat de bereidheid om dat concept toe te passen was toegenomen. Als uiteindelijk beroepsproduct is er een Professionaliseringstraject formatief handelen ontwikkeld. Voor de doorwerking van dit traject is ruimte gemaakt in de jaartaken en het professionaliseringsaanbod. Gefeliciteerd Lindy en dank Dr Martijn van Schaik voor de begeleiding van deze afstudeeropdracht.