Sonja Verlinde nieuwe Master Onderwijskunde

Op 28 juni heeft Sonja Verlinde met succes haar scriptie verdedigd van de opleiding Master Onderwijskunde. Het thema van haar onderzoek betreft de relatie tussen peer feedback en het klinisch redeneren binnen een grote instelling voor mensen met een beperking. Er is nagegaan in welke mate de peer feedback leidt tot meer methodisch werken. Bij de meting van de afhankelijke variabele is gebruik gemaakt van zelfassessents van competentieontwikkeling maar ook van deskundigenbeoordelingen van begeleidingsplannen. Gebleken is dat peer feedback een positieve invloed heeft op beide. Gefeliciteerd Sonja, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.

Petra Santema nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 7 mei heeft Petra Santema met succes haar scriptie voor de afronding van de Master Onderwijskunde verdedigd. Door grote drukte meld ik dat nu pas. Het onderzoek van Petra ging over de veranderbereidheid van docenten van een categoriaal gymnasium. De vraag was of ze bereid zijn om in professionele leergemeenschappen te gaan werken en welke interventies zouden kunnen bijdragen aan de vorming van deregelijke gemeenschappen. Achterliggend doel van dit project was om de instroom in de school te vergroten en om de kwaliteit van het onderwijs waar nodig te verbeteren.

Proficiat Petra Santema, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de begeleiding van dit onderzoek!

 

Jeroen Mulder new Master of Educational Studies

Jeroen Mulder (no family of mine as far as I know) successfully defended his thesis of the Master program on Educational Studies (MEd). The theme of his research was on the social skills of pupils in elementary education. After having analyzed the available data within the school, and policy developments and requirements, he conducted a whole-school intervention on social skills development, with in-class monitoring of social behaviour, and showed positive results regarding feelings of respect, safety and trust over time. Congratulations Jeroen, and thank you Dr. Joachim Wetterling for supervising this project.

Jolanda van de Lagemaat-Korver nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Jolanda van de Lagemaat-Korver heeft vandaag haar scriptie voor de Master Onderwijskunde (MEd) met succes verdedigd. Het onderzoek dat ze heeft gepresenteerd gaat over de voorbereiding van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs op de beroepspraktijkvorming. Daarbij heeft ze met name gekeken naar de zelfregulatie van studenten, de entreecompetentie en het gebruik van leerdoelen. De belangrijkste conclusie is dat er een afzonderlijk vak zou moeten komen voor de voorbereiding van de studenten op de beroepspraktijkvorming. Gefeliciteerd Jolanda, en dank Dr. Joachim Wetteling voor de begeleiding van deze afstudeeropdracht.

Corona Coping Competence

On March 22, the first meeting of the LinkedIn group Competence Studies was held. The theme was Corona Coping Competence. Five presentations were given and around 35 interested colleagues, from America, Europe, Africa, Asia and Australia, were present. The presentations (PPTs) can be downloaded here.

01 Mulder – Review of literature on Learning and Development in Times of Corona

02 Simonne Vermeylen – Corona Core Competence. How to Strategically Navigate Organizations during a Pandemic

03 Eric Verduyn – Resilience in the Education and Training Business in Times of Disruptive Change.

04 Annalisa Schnitzler – Working and Competence Requirements of Medical Assistants during COVID 19.

05 Jack Elliot – Corona and Rural Competence Development in Africa.

A recording of the meeting is made which will be made available to members of the Competence Studies group. The literature list which is used for the review will also be place on the group page. Interested in becoming a member of the group? Apply for membership of this LinkedIn group.

Janneke de Bruin nieuwe Master Onderwijskunde

Op 17 maart heeft Janneke de Bruin met succes haar scriptie voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het onderwerp van de scriptie was het verband tussen gender, zelfregulatie en studiesucces binnen de opleiding verpleegkunde aan de Hogeschool Leiden. Aanleiding voor het onderzoek was de grotere uitval en lagere studieresultaten onder manlijke studenten. Na een goede toetsing van de verbanden (die er inderdaad bleken te zijn) zijn trainingen in zelfregulatie aangeboden waarvan de effecten zijn bepaald. Op grond van de resultaten is het advies om variatie in zelfregulatie aan het begin van de studie vast te stellen en mee te nemen in de studieloopbaanbegeleiding. Gefeliciteerd Janneke, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.

Debbie Lodewijks nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 16 maart heeft Debbie Lodewijks met succes haar scriptie voor de Master Onderwijkunde (MEd) verdedigd. Het thema van de scriptie was reflectieve dialoogvoering binnen onderwijsteams in het vmbo. Ook is gekeken naar de samenhang van die dialoogvoering met self-efficacy en team-efficacy. Uit het onderzoek is gebleken dat de professionele dialoog binnen onderwijsteams ontwikkeling behoeft. Vervolgens kan worden gekeken naar de resultaten daarvan binnen de onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Proficiat Debbie, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.

Sanne Schlepers nieuwe Master Onderwijskunde

Op donderdag 11 maart heeft Sanne Schlepers op succesvolle wijze haar scriptie van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd.

Continue reading Sanne Schlepers nieuwe Master Onderwijskunde

Competence and productivity: an empirical test

Research of Chalachew Tarekegne is now published online. The research is about ‘…developing and validating a competence framework for improving the productivity of smallholder farmers’. The study was conducted in Ethiopia. Apart from the fact that this research is very relevant for rural development services in developing countries, it is one of the few attempts to empirically test the relationship between competence and performance. The full reference of the article is: Tarekegne, C., Wesselink, R., Biemans, H.J.A, & Mulder, M. (2021). Developing and validating a competence framework for improving the productivity of smallholder farmers: a case study from Ethiopia. The Journal of Agricultural Education and Extension, 1-22. DOI: 10.1080/1389224X.2021.1880452.

Continue reading Competence and productivity: an empirical test

Chris Voorpostel nieuwe Master Onderwijskunde

Chris Voorpostel heeft vandaag op succesvolle wijze zijn scriptie voor de NCOI Masteropleiding Onderwijskunde (MEd) afgerond. De scriptie was het resultaat van een origineel en veelbelovend onderzoek.

Continue reading Chris Voorpostel nieuwe Master Onderwijskunde