Annet Nan nieuwe Master Onderwijskunde

Op 28 juni heeft Annet Nan met succes haar scriptie verdedigd van de opleiding Master Onderwijskunde. Het thema van haar onderzoek betreft de relatie tussen peer grading en de kwaliteit van leeruitkomsten, in dit geval het schrijven van een paper binnen de Bacheloropleiding Mondzorgkunde. Er is gekeken naar de invloed van anonimiteit en een feedback-training op de beoordelingen en de kwaliteit van de papers. Er is ook een vergelijking is gemaakt met docentoordelen. Gebleken is dat de kwaliteit van de grading sterk kan worden verbeterd. Een belangrijke aanbeveling is van peer grading een leerlijn te maken. Verwacht wordt dat daardoor de kwaliteit van de peer feedback zal toenemen en dat dit ook een positieve invloed zal hebben op de leeropbrengsten. Gefeliciteerd Annet, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.