Corona Coping Competence

On March 22, the first meeting of the LinkedIn group Competence Studies was held. The theme was Corona Coping Competence. Five presentations were given and around 35 interested colleagues, from America, Europe, Africa, Asia and Australia, were present. The presentations (PPTs) can be downloaded here.

01 Mulder – Review of literature on Learning and Development in Times of Corona

02 Simonne Vermeylen – Corona Core Competence. How to Strategically Navigate Organizations during a Pandemic

03 Eric Verduyn – Resilience in the Education and Training Business in Times of Disruptive Change.

04 Annalisa Schnitzler – Working and Competence Requirements of Medical Assistants during COVID 19.

05 Jack Elliot – Corona and Rural Competence Development in Africa.

A recording of the meeting is made which will be made available to members of the Competence Studies group. The literature list which is used for the review will also be place on the group page. Interested in becoming a member of the group? Apply for membership of this LinkedIn group.

Janneke de Bruin nieuwe Master Onderwijskunde

Op 17 maart heeft Janneke de Bruin met succes haar scriptie voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het onderwerp van de scriptie was het verband tussen gender, zelfregulatie en studiesucces binnen de opleiding verpleegkunde aan de Hogeschool Leiden. Aanleiding voor het onderzoek was de grotere uitval en lagere studieresultaten onder manlijke studenten. Na een goede toetsing van de verbanden (die er inderdaad bleken te zijn) zijn trainingen in zelfregulatie aangeboden waarvan de effecten zijn bepaald. Op grond van de resultaten is het advies om variatie in zelfregulatie aan het begin van de studie vast te stellen en mee te nemen in de studieloopbaanbegeleiding. Gefeliciteerd Janneke, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.

Debbie Lodewijks nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 16 maart heeft Debbie Lodewijks met succes haar scriptie voor de Master Onderwijkunde (MEd) verdedigd. Het thema van de scriptie was reflectieve dialoogvoering binnen onderwijsteams in het vmbo. Ook is gekeken naar de samenhang van die dialoogvoering met self-efficacy en team-efficacy. Uit het onderzoek is gebleken dat de professionele dialoog binnen onderwijsteams ontwikkeling behoeft. Vervolgens kan worden gekeken naar de resultaten daarvan binnen de onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Proficiat Debbie, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.

Sanne Schlepers nieuwe Master Onderwijskunde

Op donderdag 11 maart heeft Sanne Schlepers op succesvolle wijze haar scriptie van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd.

Continue reading Sanne Schlepers nieuwe Master Onderwijskunde

Competence and productivity: an empirical test

Research of Chalachew Tarekegne is now published online. The research is about ‘…developing and validating a competence framework for improving the productivity of smallholder farmers’. The study was conducted in Ethiopia. Apart from the fact that this research is very relevant for rural development services in developing countries, it is one of the few attempts to empirically test the relationship between competence and performance. The full reference of the article is: Tarekegne, C., Wesselink, R., Biemans, H.J.A, & Mulder, M. (2021). Developing and validating a competence framework for improving the productivity of smallholder farmers: a case study from Ethiopia. The Journal of Agricultural Education and Extension, 1-22. DOI: 10.1080/1389224X.2021.1880452.

Continue reading Competence and productivity: an empirical test

Chris Voorpostel nieuwe Master Onderwijskunde

Chris Voorpostel heeft vandaag op succesvolle wijze zijn scriptie voor de NCOI Masteropleiding Onderwijskunde (MEd) afgerond. De scriptie was het resultaat van een origineel en veelbelovend onderzoek.

Continue reading Chris Voorpostel nieuwe Master Onderwijskunde

Sanne Boer nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Sanne Boer heeft vandaag op succesvolle wijze haar scriptie voor de Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De titel van de scriptie luidt: ‘Bewegend leren in het basisonderwijs’. Meer precies gaat het in het onderzoek over de relatie tussen bewegen en het automatiseren van de tafels van vermenigvuldiging in de groepen 5 en 6 van een basisschool. Het onderzoek is opgezet als een veldexperiment, en dat alleen al verdient een compliment. Er is een treatment ge├»ntroduceerd die 4 weken dagelijks is uitgevoerd. De onderzoeksgroep omvat 67 leerlingen. Het afstudeerproject is afgesloten met een onderzoek naar de veranderbereidheid van de leerkrachten. Hoewel de resultaten van het onderzoek niet allemaal naar tevredenheid waren, is het onderzoek op heel goede wijze uitgevoerd. Proficiat Sanne, en veel plezier en succes met deze Master-titel, en welkom bij het Alumninetwerk Onderwijskunde. Dank Joachim Wetterling voor de begeleiding.

Saima Bantvawala new Master of Education

Saima Bantvawala successfully defended her thesis Master of Education. Her study was about the relationships between Self-Regulated Learning, Technology Self-Efficacy and Study Success in an Online Learning Environment. Based on validated questionnaires from other research, she collected data within 4 study programs in higher education. A total of 95 students participated in the study. Hypotheses were formulated, data was processed with Anova-analyses and Linear and logistic regression analysis, but the results did not confirm all hypotheses. The recommendations in this study are 1. developing study motivation and offerering enough structure in an online learning environment, 2. gradually increasing the complexity of the study tasks, 3. stating realistic intended learning outcomes, 4. using pedagogical agents for learning (PALs), and 5. giving compliments regarding progress regularly and sending motivational messages. Congratulations Saima Bantvawala, and welcome to the Alumni Network Master of Education. Thanks Dr. Joachim Wetterling for supervising Saima.  Continue reading Saima Bantvawala new Master of Education

Margriet van den Heuvel new Master of Education

Margriet van den Heuvel heeft vandaag met succes haar scriptie voor de Master Onderwijskunde verdedigd. Het thema van de scriptie was het formatief handelen binnen een school voor voortgezet onderwijs. Het onderzoek was gericht op voorwaarden voor formatief handelen. Aanbevelingen die op grond van de studie zijn gedaan betreffen 1. bevorderen van de continue professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van het formatief handelen, 2. tijd beschikbaar stellen voor deze activiteit en 3. het borgen van de betrokkenheid bij het proces van invoering van formatief handelen. Proficiat Margriet van den Heuvel en welkom bij het Alumninetwerk Onderwijskunde. Dank Dr. Joachim Wetterling voor de begeleiding. Dank Peter Versantvoort dank voor de aanwezigheid. Continue reading Margriet van den Heuvel new Master of Education

Tineke Rombout new Master of Education

Yesterday, Tineke Rombout succesfully defended her Master of Education thesis. The theme of the thesis was Effective feedback. It is known that various forms of feedback can have significant effects on learning processes. But can teachers in elementary education provide effective feedback, especially if they are in the beginning of their career? Providing high-quality feedback is a complex teaching skill. This thesis shows these complexities, and calls for continuous professional development for teachers to develop this skill. Congratulations Tineke, and thank you Dr Joachim Wetterling for your role as supervisor of this thesis. Continue reading Tineke Rombout new Master of Education