Jubileumsymposium Beroeps- en Bedrijfsopleidingsonderzoek

Op 8 juli vond het ORD 2021 Jubileumsymposium Beroeps- en Bedrijfsopleidingsonderzoek plaats. In dat symposium is een overzicht gegeven van dit onderzoek tegen de achtergrond van de grote ontwikkelingen binnen de onderwijskunde vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw. Ook zijn diepere wortels besproken, die teruggaan naar het intergenerationele leren (bijvoorbeeld in de landbouw) en het gildewezen (voor vakmanschap). De kern van het narratief is dat het onderzoek vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw exponentieel is toegenomen, maar dat er een aantal robuuste thema’s is te onderscheiden. Ook zijn de grote verschillen in het onderzoek gedurende de jaren ’70-’80 en gedurende de afgelopen tien jaren aangegeven. Er is ook kort vooruitgeblikt op de toekomst.

Vervolgens zijn in het symposium verschillende actuele thema’s gepresenteerd, die stuk voor stuk een verwijzing inhouden naar de verdere toekomst van het onderzoek. Deze thema’s zijn gepresenteerd door:

Renate Wesselink, over de lerende organisatie en duurzame ontwikkeling Wesselink ORD 2021

Marinka Kuijpers, over loopbaanleren Kuijpers ORD 2021

Marieke van der Schaaf over adaptieve expertise Van der Schaaf ORD 2021

Petra Cremers, over toekomstgeletterdheid Cremers ORD 2021

Stan van Ginkel, over virtuele realiteit en skills training Van Ginkel ORD 2021

Annoesjka Boersma, Patricia Brouwer, Jannet Doppenberg en Rozemarijn van Toly over onderzoek dat wordt verricht doot mbo-docenten Boersma, Brouwer, Doppenberg & Wagemakers ORD 2021

Marjolein van Held en Giel Kessels over de toekomst van het onderzoek en de rol van promotieonderzoek dat wordt uitgevoerd door mbo-docenten Held en Kessels ORD 2021

Eric Verduyn over de vraag naar onderzoek vanuit het perspectief van het niet-bekostigd diplomagericht onderwijs (PPT volgt).

De Power Point presentaties kunnen worden gedownload door op de betreffende links te klikken. Voor de inleidende historische schets: Mulder ORD 2021. Er is ook een paper beschikbaar dat is geschreven voor deze ORD; het paper kan worden aangevraagd via email: martin.mulder@wur.nl.

Dank alle betrokkenen, deelnemers aan het symposium, de organisatie van de ORD voor de uitnodiging om dit symposium te organiseren, en de ondersteuning door het congresbureau.