Marcel Koersma nieuwe Master Onderwijskunde

Op 2 september heeft Marcel Koersma op succesvolle wijze zijn scriptie als eindwerk van de Master Onderwijskunde verdedigd. De titel van de scriptie luidt: ‘Effecten van gepersonaliseerd leren op motivatie, leerprocessen en leerresultaten’.

Het onderzoek gaat over de vraag in welke mate gepersonaliseerd leren leidt tot de beoogde effecten. Als afhankelijke variabelen zijn gekozen: de motivatie van de deelnemers, hun leerproces en hun leerresultaten. De deelnemers aan het onderzoek zijn studenten Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden van het Regionaal Opleiding Centrum Landstede in Harderwijk. Er is een grondige literatuurstudie verricht die het kader vormt van het onderzoek. Vervolgens is een mooie mix van onderzoeksmethoden gebruikt om data te verzamelen: lesobservaties (n=9), interviews met docenten (n=13), interviews met studenten (n=15), vragenlijsten voor studenten (n=122) en onderzoek naar de leerresultaten. Echter, de realisatie van de beoogde effecten kon niet geheel worden bevestigd. Wat wel blijkt is dat studenten die meteen geconfronteerd worden met het gepersonaliseerd leren meer initiatief nemen, dat ze zich meer uitgedaagd voelen en dat ze sterker zelfregulerend leren. Dat is echter mede afhankelijk van het vak en van de docent. Het gepersonaliseerd leren wordt op verschillende manieren in praktijk gebracht. Er kon geen invloed op motivatie en leerprestaties worden vastgesteld. Aanbevolen wordt een traject van professionele ontwikkeling in te zetten zodat alle betrokkenen een duidelijk beeld krijgen van wat de rol van de coach bij gepersonaliseerd leren inhoudt en welke indicatoren van belang zijn bij de praktijk van het gepersonaliseerd leren. Verder wordt aanbevolen docenten meer inzicht te geven in metacognitieve kennis en vaardigheden en de rol van feedback in het leerproces. Voor studenten is het belangrijk om ze duidelijke informatie te geven over waar ze in het leerproces staan ten opzichte van de gewenste leeruitkomsten.