Edmé Oostinga-Flink nieuwe Master Onderwijskunde

Op 10 september heeft Edmé Oostinga-Flink haar scriptie voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde succesvol verdedigd. Het titel van de scriptie luidt: ‘Coachingsvaardigheden van docenten. Een onderzoek naar aanwezige en verder te ontwikkelen coachingsvaardigheden van docenten van het eerste en het tweede leerjaar om gepersonaliseerd onderwijs te realiseren’.

Het onderzoek is gesitueerd in een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school wil aspecten van gepersonaliseerd leren invoeren, en daarbij speelt coaching een belangrijke rol. Het doel van het onderzoek is om een beeld te geven van de aanwezige en te ontwikkelen coachingsvaardigheden. Er is een enquête afgenomen, er zijn interviews gehouden en tenslotte er heeft een focusgroep-interview plaats gevonden. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de docenten zich meer bekwaam voelen in coachingsvaardigheden die betrekking hebben op de relatie tussen docenten en leerlingen, en minder in de coachingsvaardigheden die gaan over het bevorderen van het leerproces bevorderen en het bereiken van resultaten bereiken. Er is een reeks aanbevelingen gedaan voor de praktijk en voor vervolgonderzoek, zoals onder andere: ‘1. Investeer eerst in het sterker maken van ‘effectief vragen stellen’, ‘directe communicatie’ en ‘het vormgeven van de coachingsovereenkomst’. Zet Didactisch Coachen verder voort en laat professionals gesprekstrainingen verzorgen voor het op peil houden van bovengenoemde vaardigheden. 2. Breng zelfregulerende behoefte van leerlingen in kaart. Laat de ‘werkgroep coaching van leerlingen’ de ontwikkelde enquête van dit onderzoek geschikt maken voor leerlingen’.