Dennis Zandman nieuwe Master Onderwijskunde

Op 17 maart heeft Dennis Zandman op succesvolle wijze zijn Verantwoordingsverslag en Beroepsproduct verdedigd voor de afronding van de Master Onderwijskunde. De afstudeeropdracht was gericht op de vraag waaruit een krachtige leeromgeving bestaat en hoe deze kan worden gerealiseerd voor medewerkers die deelnemen aan een beroepsopleiding.

De opdracht is uitgevoerd binnen een organisatie voor de zorg en begeleiding van mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking. De kan bestaan uit: ‘crisisopvang, tijdelijk verblijf, ambulante begeleiding, (specialistische) behandeling, wonen en/of dagbesteding’. Er is een literatuurstudie uitgevoerd en er is een vragenlijst afgenomen onder 2 zorgmanagers, 21 werkbegeleiders en 13 medewerkers in beroepsopleiding (mibo’s) (totaal n=36). Kenmerken van de huidige leeromgeving zijn in kaart gebracht en succesfactoren zijn benoemd. Dat zijn onder andere de beschikbaarheid van leerafdelingen (tamelijk constante leerteams), betrokken werkbegeleiders, en de aanwezigheid van een stabiele leerlocatie (teams die medewerkers in beroepsopleidingen opvangen en een stimulerend effect hebben op hun leren). Uit het vragenlijstonderzoek zijn de volgende inputs gekomen voor het versterken van de leeromgeving van de mibo’s: 1. Veiligheid creëren voor mibo’s; 2. mibo’s uitdagen om nieuwe dingen te proberen; 3.  Initiatieven leren toejuichen; 4. Fouten mogen maken (fouten zien als kansen om van te leren); 5. Feedback geven; 6. (Werk)begeleiders voldoende informeren om het werk te kunnen doen; 7. Kennisdeling en -productiviteit ontwikkelen. Er zijn diverse oplossingsalternatieven geformuleerd: 1. Werkbegeleiders creëren een omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden; 2. Onder supervisie van werkbegeleiders krijgen mibo’s ruimte om te experimenteren; 3. Werkbegeleiders krijgen een rol-/functieomschrijving en positie in de organisatie; 4.  Werkbegeleiders dienen gefaciliteerd te worden bij hun rol/functie en bijbehorende ontwikkeling; 5. Werkbegeleiders ondersteunen mibo’s en integreren leren in de beroepspraktijk. In eerste instantie zijn twee alternatieven uitgewerkt: de facilitering en ontwikkelingsmogelijkheden voor werkbegeleiders en het ontwikkelen van een rol-/functiebeschrijving en positionering van de werkbegeleiders. Deze zijn gewogen, waarna een keuze is gemaakt voor het formuleren van de rolbeschrijving en de positionering van de werkbegeleider. Hiervoor is een advies en plan vastgesteld.

Gefeliciteerd Dennis Zandman! Dank Dr. Joachim Wetteling voor de begeleiding.