Nathalie van Dijk nieuwe Master Onderwijskunde

Op 17 maart heeft Nathalie van Dijk op succesvolle wijze haar onderzoek verdedigd voor de afronding van de Master Onderwijskunde. Het onderzoek voor haar scriptie was gericht op de vraag in welke mate school-gerelateerde factoren van invloed zijn op de motivatie van leerlingen binnen een categorale mavo (vmbo tl).

Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd, er is een vragenlijst afgenomen (n=332 leerlingen) en er zijn interviews gehouden (n=8 leerlingen). De hoofdconclusies uit het onderzoek is dat de invloed van de docenten op de motivatie van de leerlingen het grootst is. ‘De beïnvloeding valt of staat met de gedragingen die docenten vertonen en de leeromgevingen die ze aanbieden. Hiermee kunnen docenten de intrinsieke motivatie van leerling verhogen, echter moeten de leerlingen hier wel voor open staan’. Verder zijn er diverse wensen naar voren gekomen vanuit de leerlingen. ‘Leerlingen geven aan het fijn te vinden om in een geordende en uitdagende leeromgeving les te krijgen, waar samen geleerd wordt en autonomie de boventoon voert. Docenten moeten leerlingen tijdens de lessen het gevoel geven van competentie en hun verwachtingen uitspreken, dit geeft leerlingen een doel’. Gefeliciteerd Nathalie van Dijk! Dank Dr. Joachim Wetterling voor de begeleiding.