Ben Batterink nieuwe Master Onderwijskunde

Op 17 maart heeft Ben Batterink op succesvolle wijze zijn onderzoek verdedigd voor de afronding van de Master Onderwijskunde. Het onderzoek voor de scriptie was gericht op de vraag in hoeverre het ondernemerschapsonderwijs binnen de opleiding Bedrijfsadministrateur/Junior assistent-accountant van het Alfa-College een bijdrage levert aan het ontwikkelen van de ondernemende competenties van studenten.

Onder ondernemerschap wordt in dit verband verstaan: ondernemendheid. Het is zeker een doel van het college om ook ondernemendheid als voorbereiding op het starten van een onderneming te bevorderen, maar dat stond in dit onderzoek niet centraal. Bij het ontwerp van het ondernemerschapsonderwijs is een aantal ontwerpprincipes gebruikt: ‘duidelijke doelen stellen, duidelijke instructie, actieve lesvormen, samenwerkend leren en zelfwerkzaamheid’. Er zijn verschillende methoden voor gegevensverzameling gebruikt: ondernemerstesten, individuele gesprekken en, panelgesprekken. De volgende stakeholders zijn betrokken bij het onderzoek: studenten, docenten en stagebedrijven.

 Het onderzoek heeft uitgewezen dat het ondernemerschapsonderwijs van de Business school een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van ondernemendheid van de studenten. ‘Belangrijke uitkomst … is dat de studenten bewust zijn van het belang van ondernemend gedrag voor hun studievoortgang en hun toekomstig beroep en positiever aankijken tegen ondernemerschap’. Aanbevolen wordt om ook het ondernemerschapsonderwijs meer gepersonaliseerd te maken.

Gefeliciteerd Ben Batterink! Dank Dr. Joachim Wetteling voor de begeleiding