All latest news on Martin Mulder

Corinne Goudzwaard Cum Laude afgestudeerd Master Onderwijskunde (MEd)

Op 16 maart heeft Corinne Goudzwaard met succes haar studie Master Onderwijskunde bij NTI afgerond met het predicaat Cum Laude. Het heeft even geduurd voordat het besluit over het afstuderen met lof was genomen, maar nu is het dan zo ver. Goed dat er met de grootste zorgvuldigheid is gekeken naar het voorstel om dit predicaat toe te kennen.

Corinne is afgestudeerd op een ouderwetse onderzoekscriptie. Ouderwets, omdat nu bijna alle studenten onderwijskunde bij NTI en NCOI afstuderen op beroepsproducten en verantwoordingsrapporten. Maar uit onderstaande blijkt dat Corinne binnen haar afstudeerfase ook een ontwikkeltraject heeft geleid en geëvalueerd, dat veel kenmerken vertoont van het nieuwe afstuderen.

Het onderzoek van Corinne is uitgevoerd in Basisschool Buten de Poorte. De centrale onderzoeksvraag was of handelingsverlegenheid van leerkrachten zou afnemen als zij meer kennis zouden creëren over executieve functies. Met behulp van een vragenlijst voor de leerlingen in groep 7 en 8 is nagegaan in welke mate zij al beschikken over executieve functies. Daaruit kwam naar voren dat het functioneren van het werkgeheugen de meeste aandacht nodig had. Dit leidde ertoe dat de leerkrachten het werkgeheugen van de leerlingen wilden gaan versterken. Dit is gerealiseerd door middel van de professionaliseringsaanpak Lesson Study. Er zijn interventies bestudeerd voor de verbetering van het werkgeheugen en veel daarvan kwamen overeen met het model van Expliciete Directe Instructie, dat de leerkrachten al gebruikten. Er zijn teams samengesteld, en ieder team heeft één keer een volledige Lesson Study-cyclus doorlopen. Zij hebben bij elkaar in de klas gekeken en twee case-leerlingen geobserveerd. De lessen zijn uitvoerig besproken en op basis daarvan is besloten welke interventies het meest effectief zouden kunnen zijn en passen bij de mogelijkheden van de leerkrachten.

Het gehele verbetertraject is geëvalueerd met de leerkrachten. Daarbij is specifiek gekeken naar veranderingen in het handelen van de leerkrachten. De leerkrachten hebben aangegeven dat zij veel kennis hebben ontwikkeld vanuit de literatuur over executieve functies. Ze hebben ook aangegeven dat zij door de Lesson Study-aanpak de nieuwe kennis concreet hebben kunnen vertalen in interventies. Deze waren ook in iedere klas zichtbaar. Tot slot is er een interventieplan ontwikkeld voor de komende periode.

De eindconclusie van het onderzoek is dat de handelingsverlegenheid van de leerkrachten op het gebied van executieve functies inderdaad is afgenomen door de kennis die zij samen hebben gecreëerd.

Gefeliciteerd Corinne, met het geweldige resultaat van je studie. Gefeliciteerd ook en dank aan Dr. Martijn van Schaik voor de uitstekende begeleiding. En ook: gefeliciteerd NTI-team Master Onderwijskunde met deze eerste Cum Laude afgestudeerde student.

Research on online feedback published in Interactive Learning Environments

I am happy to share that research on online feedback is now published online in Interactive Learning Environments. Full citation:

Valero Haro, A., Noroozi, O., Biemans, H.J.A., Mulder, M., & Banihashem, S.K. (2023). How does the type of online peer feedback influence feedback quality, argumentative essay writing quality, and domain-specific learning? Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2023.2215822.

Many congratulations Anahuac Valero Haro, PhD, Omid Noroozi, Harm Biemans, and Seyyed Kazem Banihashem!

Six new Masters of Education (MEd)

The number of graduated student of the program Master of Education (MEd) continues to grow. Graduates have shared their successful defences on their socials already, and I would like to give an overview of the graduations which took place from the 21st of February until today. Mireille van Woerkom, Eva Kemps, Leonieke Lusthusz, Maike Hübner, Marenka van Toor and Ruud van Diemen, your final assignments for the Master really rock.

Continue reading Six new Masters of Education (MEd)

Anna Hoogmoed nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Vandaag heeft Anna Hoogmoed met succes haar afstudeerwerk ‘Stage onboarding
Het versoepelen van de overgang van onderwijs naar praktijk’ verdedigd. Er is gedurende de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de problematiek van stages. Er is ook veel verbeterd in de praktijk van stages, zowel in het middelbaar (bpv) als het hoger beroepsonderwijs. Toch zijn er nog diverse verbetermogelijkheden. Eén zo’n verbetering betreft de voorbereiding van studenten verpleegkunde op de stage. Uit onderzoek is gebleken dat de psychische en sociale belasting van studenten tijdens de stage zwaar is en dat dit een belangrijke factor is die meespeelt bij het voortijdig beëindigen van de opleiding. Uitval is op zich al spijtig voor alle betrokkenen, maar als dat aan het eind van de opleiding ten gevolgde van de stage gebeurt, is dat extra zorgwekkend, ook al omdat er een grote en nog toenemende vraag is naar afgestudeerde medewerkers in de zorg.
Continue reading Anna Hoogmoed nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Happy New Year

Dear website visitor, I wish you a Happy, Healthy, and Successful 2023!!! Greetings from our new home in Almelo NoordOost, which is next to Mariaparochie (the header page faces this tiny village in the region Twente). The remarkable thing of the village Mariaparochie is that, despite the only 300 inhabitants, it partly belongs to the municipality of Almelo, and partly to the municipality of Tubbergen. Don’t know why yet. Will find it out. Warm regards.