Kim Severins nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 26 maart heeft Kim Severins met succes haar afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het onderwerp van het werk was het gebruik van een Portfolio binnen het NT2-onderwijs. 

Binnen het NT2-onderwijs wordt onderwijsroutes aangeboden op verschillende niveaus. De route voor de zeer laag opgeleide deelnemers wordt aangeduid als de Z-route. Met de instrumenten die regulier worden ingezet om de voortgang te monitoren, hebben de deelnemers het gevoel dat ze weinig vooruitgang boeken, terwijl er vaal wel degelijk stappen gezet worden. Het idee achter het Portfoliogebruik is dat de deelnemer daarmee wel inzicht gaat krijgen in de eigen vorderingen. Het Portfolio kan tevens worden gebruikt als ‘bewijsmateriaal’ in overleg met derden, zoals de gemeenteambtenaar die belast is met de beoordeling van de inburgering. Het Portfolio wordt persoonlijk gemaakt, bijvoorbeeld door het opnemen van een eigen gemaakte biografie van de deelnemer. In het Verantwoordingsrapport wordt het ontwikkelings-, implementatie- en evaluatieproces van het werken met het Portfolio beschreven. De betrokken stakeholders hebben positieve ervaringen met de gerealiseerde vernieuwing gerapporteerd. Het Beroepsproduct dat het resultaat is van deze afstudeeropdracht bestaat uit een Handleiding NT2 Portfolio. Tot slot zijn er adviezen gegeven voor de eigen organisatie, het docentontwikkelteam, het gebruik van het portfolio, en andere organisaties. Er zijn ook voorwaarden aangeven die van belang zijn voor de implementatie van het werken met een portfolio, voor het werken met het gebruikt ontwerpmodel, het faciliteren van docenten en de inhoudelijk voorbereiding door docenten. Van harte gefeliciteerd Kim, en dank Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding van deze afstudeeropdracht.