Michiel Hoogendijk nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 9 januari heeft Michiel Hoogendijk op succesvolle wijze zijn afstudeerwerk voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De afstudeeropdracht is uitgevoerd binnen het ROC Midden Nederland, de afdeling pedagogisch werk en onderwijs (PWO).

Het vraagstuk van deze afstudeeropdracht betreft de wijze waarop de feedbackvaardigheden van de docenten in het eerstejaarsteam binnen de afdeling PWO duurzaam kunnen worden verbeterd. De titel van het Verantwoordingsverslag luidt: ‘Naar een feedbackcultuur op de afdeling Pedagogisch Werk & Onderwijs’. Het ontwikkelen van feedbackvaardigheden is opgevat als een innovatieproces, die zich om het moment van de afstudeeropdracht bevond in de fase van ideerealisatie en duurzame implementatie. Er is voor deze opdracht een professionele leergemeenschap gecreëerd waarin gedurende twee onderwijsperiodes ‘dagstarts’ zijn gehouden, waarin docenten het onderwijs hebben voorbereid. Hierbij zijn diverse werkvormen toegepast, waaronder intervisie, teacher designteam en lesson study. Er zijn evaluaties uitgevoerd van het werken volgens de principes van een professionele leergemeenschap, en er zijn kenmerken geformuleerd waaraan een professionele leergemeenschap voor deze docenten moet voldoen. Daarna zijn kenmerken geformuleerd die gerelateerd zijn aan het vraagstuk en aan een model voor innovatie en veranderbereidheid. Deze kenmerken zijn gebruikt om het meest passende oplossingsalternatief te kiezen. Dat bleek het teacher design team te zijn. Op basis van de afstudeeropdracht is een advies samengesteld voor het Management van de Afdeling PWO. Dit advies gaat (uiteraard) over het stimuleren van de feedbackcultuur op de afdeling Pedagogisch Werk & Onderwijs. Bij de totstandkoming van dit advies is gekozen voor een meewerkende strategie. Als nevenopbrengst is er een feedbackkaart ontwikkeld die tijdens de begeleiding van de dagstarts tot stand is gekomen. Gefeliciteerd Michiel Hoogendijk en dank Dr  Martijn van Schaik voor de begeleiding.