Simone Doldersum nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Op 9 januari heeft Simone Doldersum op succesvolle wijze haar afstudeeropdracht voor de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Haar afstudeeropdracht omvat een Beroepsproduct en een Verantwoordingsrapport met Logboek en bijlagen. Het vraagstuk van de afstudeeropdracht betreft Samenwerkend Leren in Leereenheden binnen het mbo.

Dit vraagstuk speelde het binnen het Alfa College en is uitgevoerd in het kader van de mbo niveau 2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn. De vraag was hoe samenwerkend leren succesvol kan worden geïntegreerd in de leereenheden van de betreffende opleiding. Op basis van een grondige context- en literatuuranalyse zijn drie oplossingsalternatieven voorgesteld: 1. formele coöperatieve leergroepen; 2. informele coöperatieve leergroepen; 3. coöperatieve stamgroepen. Er zijn diverse activiteiten ondernomen om het samenwerkend leren te bevorderen, het beroepsproduct te ontwikkelen en te pilot-testen en de resultaten te bepalen. Zo is er een ontwikkelweek georganiseerd waarin het opleidingsteam heeft gewerkt met de JiggSaw methode voor samenwerkend leren, is er een leereenheid samenwerken ontwikkeld, en is op die manier op voorbeeldmatige wijze kennisgemaakt met samenwerkend leren. Vervolgens zijn de oplossingsalternatieven beschreven, besproken en toegepast. Daarbij is een toolbox ingezet, en een studenten-arena uitgevoerd. Op basis hiervan is het samenwerkend leren ingevoerd in de leereenheid ‘Samenwerken’. Daarbij is de opgeleverde informatie toegepast in de leereenheid. Er zijn evaluaties en reflecties gehouden, er zijn lesbezoeken geweest, de invoering van het samenwerkend leren is gemonitord, en er aandacht geweest voor het betrekken van het werkveld en peer groepen. Op basis van de resultaten van deze afstudeeropdracht zijn de volgende voorzichtige conclusies getrokken: er was een positieve trend waarneembaar in de ontwikkeling van vaardigheden (met nog verdere groeimogelijkheden) en er was een positief effect van de ingezette werkvormen voor samenwerkend leren. Het gebruikte meetinstrument om de resultaten te meten moet wel nader worden bekeken wat betreft betrouwbaarheid en validiteit. Het Beroepsproduct bestaat uit een Handleiding  voor het integreren van samenwerkend leren in leereenheden in het mbo, en kan door diverse opleidingsteams worden gebruikt. Van harte aanbevolen.
Gefeliciteerd Simone met het behaalde resultaat, en bedankt Dr Martijn van Schaik voor de beoordeling en het leiden van de professionele dialoog tijdens de verdediging.