Dieter Jannis nieuwe Master Onderwijskunde (MEd).

Op 9 april heeft Dieter Jannis op succesvolle wijze zijn scriptie verdedigd voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd). De titel van zijn werk is ‘Implementatie van blended learning en CeLMM om het beoogde kennisniveau bij medewerkers van Varey Hasselt (BE) te bereiken’.

Varey is een MKB-handelsonderneming in de sector verwarming en sanitair. Het was de organisatie opgevallen dat de kennis van de medewerkers over het in gebruik zijnde ERP-systeem verder ontwikkeld diende te worden om het te hoge aantal fouten en dataverlies tegen te gaan. Vandaar dat een blended learning oplossing is gecreëerd met een looptijd van zes weken, waarbij een model is toegepast dat wordt aangeduid als het ‘Cybernetic e-Learning Management Model’ (CeLMM), dat door Hilgarth is ontwikkeld en getoetst binnen enkele grote ondernemingen. Daarbij is ook de CeLMM-readiness test afgenomen. Via een voor- en nameting en enquêtes onder deelnemers en het management is vastgesteld dat de implementatie van het model grotendeels de gewenste effecten heeft gehad. Aanbevolen wordt het kwalitatief gedeelte van het onderzoek uit te breiden. Opgevallen is dat niet iedere medewerker het gewenste niveau heeft behaald, waardoor verdere ontwikkeling nodig lijkt te zijn. Ook wordt aanbevolen te heroverwegen of het vooraf vastgestelde streefniveau van de kennis wel het juiste is. Mogelijk dat meer gekeken zou moeten worden naar de probleemgebieden in het werken met het ERP-systeem. Verder wordt aanbevolen het traject korter en intensiever te maken. Van harte gefeliciteerd Dieter Jannis, en dank Dr. Martijn van Schaik voor de begeleiding.