Petra van der Veen nieuwe Master Onderwijskunde

Op 9 februari heeft Petra van der Veen met succes haar Verantwoordingsrapport en Beroepsproduct voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. De titel van de afstudeeropdracht luidt: ‘Met lef naar een feedbackcultuur in het primair onderwijs’. De opdracht is uitgevoerd binnen de Basisschool Ichthus in Gytsjerk. De vraag die is gesteld luidt: ‘Hoe kan er een balans ontstaan tussen summatief toetsen en formatief evalueren zodat er een rijke feedbackcultuur ontstaat, waarin de lerende leerling centraal staat?’ Er is een SWOT-analyse uitgevoerd van de toetspraktijk binnen de school en als vervolg daarop is er een PraktijkLeerGemeenschap gestart. De bedoeling daarbij was de betrokkenheid bij formatief evalueren te vergroten, en het gevoel van verantwoordelijkheid en motivatie vanuit eigen overtuiging te bevorderen. Omdat formatieve evalueren en het bevorderen van een rijke feedbackcultuur moet passen binnen een algemene visie op het curriculum binnen de school, is geadviseerd een integrale visie op het curriculumontwerp te ontwikkelen.

Gefeliciteerd Petra van der Veen, en bedankt Dr Martijn van Schaik voor de begeleiding.