Janet van Mil nieuwe Master Onderwijskunde

Op 9 februari heeft Janet van Mil met succes haar Verantwoordingsrapport en Beroepsproduct voor de afronding van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd. Het thema van de afstudeeropdracht was ‘Professionele ontwikkeling mbo-docenten; pedagogisch-didactisch handelen met ICT’.

Meer specifiek is als vraagstuk geformuleerd: ‘Welke onderwijskundige interventie is effectief en haalbaar bij SVO vakopleiding food voor het faciliteren van de continue professionele ontwikkeling van mbo-docenten op het gebied van pedagogisch-didactisch gebruik van ICT?’ Het vraagstuk betreft een relevante vraag binnen het mbo-onderwijs. ICT-gebruik door docenten kan over het algemeen verder worden bevorderd, en de pedagogisch-didactische inzet is daarbij van groot belang. Immers, ontwikkelaars van ICT-oplossingen in het onderwijs zijn niet altijd pedagogisch-didactisch geschoold. Vaak worden deze oplossingen ontwikkeld vanuit ICT-techniek en content. Het vraagstuk sluit aan bij het onderzoek dat is gedaan naar continue professionele ontwikkeling en ICT in het onderwijs.

De afstudeeropdracht is uitgevoerd bij SVO Vakopleiding Food. De uitwerking is gebaseerd op de 4D-cyclus van Appreciative Inquiry. Er is gewerkt met de methodiek van Lesson Study. Als interventie is gekozen voor een sessie Pedagogisch-didactisch handelen met ICT waaraan 13 docenten hebben deelgenomen. In die sessie zijn lessen gepland die vervolgens zijn uitgevoerd. Er is vervolgens gekeken naar de resultaten van de pilot, waarbij ook aandacht is gegeven aan de leerresultaten en het gedrag in de dagelijkse praktijk. Daartoe is een nulmeting uitgevoerd, zijn er observaties gedaan tijdens de interventie en tijdens de lessen, presentaties gegeven van de lessen en is er een vragenlijst ingezet.

De resultaten van de afstudeeropdracht zijn de volgende. Allereerst blijkt er draagvlak onder docenten en onderwijsmanagers te zijn voor de gekozen aanpak. Het gezamenlijk lesontwerp werd positief ontvangen en past goed binnen de mogelijkheden voor de  professionele ontwikkeling binnen SVO Vakopleiding Food. Wat verwacht mocht worden is dat een eenmalige interventie niet het gehele gewenste resultaat oplevert. Verder valt er nog winst te behalen op didactisch vlak. Met name het differentiëren tussen studenten met behulp van ICT heeft meer aandacht nodig.

Gefeliciteerd Janet van Mil! Dank Dr. Martijn van Schaik voor de beoordeling.