Sonja Verlinde nieuwe Master Onderwijskunde

Op 28 juni heeft Sonja Verlinde met succes haar scriptie verdedigd van de opleiding Master Onderwijskunde. Het thema van haar onderzoek betreft de relatie tussen peer feedback en het klinisch redeneren binnen een grote instelling voor mensen met een beperking. Er is nagegaan in welke mate de peer feedback leidt tot meer methodisch werken. Bij de meting van de afhankelijke variabele is gebruik gemaakt van zelfassessents van competentieontwikkeling maar ook van deskundigenbeoordelingen van begeleidingsplannen. Gebleken is dat peer feedback een positieve invloed heeft op beide. Gefeliciteerd Sonja, en dank Dr. Joachim Wetterling voor de beoordeling.