Geert Pellikaan nieuwe Master Onderwijskunde (MEd)

Geert Pellikaan heeft op 13 juni met succes zijn afstudeeropdracht voor de opleiding Master Onderwijksude (MEd) van NTI verdedigd. Het vraagstuk was de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur en de daarmee samenhangende samenwerking tussen docenten van verschillende teams binnen het Geuzencollege als onderdeel van Lentiz. De conclusie van het afstudeerwerk is dat samenvoeging van teams leidt tot het vergroten van de collectieve verantwoordelijkheid voor een opleiding, dat het meer kansen biedt bij de maatwerk-begeleiding van studenten, en dat er meer sprake is van kennisdeling onder de docenten. Gefeliciteerd Geert en veel succes verder! Dank Martijn van Schaik voor de begeleiding.