Corinne Goudzwaard Cum Laude afgestudeerd Master Onderwijskunde (MEd)

Op 16 maart heeft Corinne Goudzwaard met succes haar studie Master Onderwijskunde bij NTI afgerond met het predicaat Cum Laude. Het heeft even geduurd voordat het besluit over het afstuderen met lof was genomen, maar nu is het dan zo ver. Goed dat er met de grootste zorgvuldigheid is gekeken naar het voorstel om dit predicaat toe te kennen.

Corinne is afgestudeerd op een ouderwetse onderzoekscriptie. Ouderwets, omdat nu bijna alle studenten onderwijskunde bij NTI en NCOI afstuderen op beroepsproducten en verantwoordingsrapporten. Maar uit onderstaande blijkt dat Corinne binnen haar afstudeerfase ook een ontwikkeltraject heeft geleid en geëvalueerd, dat veel kenmerken vertoont van het nieuwe afstuderen.

Het onderzoek van Corinne is uitgevoerd in Basisschool Buten de Poorte. De centrale onderzoeksvraag was of handelingsverlegenheid van leerkrachten zou afnemen als zij meer kennis zouden creëren over executieve functies. Met behulp van een vragenlijst voor de leerlingen in groep 7 en 8 is nagegaan in welke mate zij al beschikken over executieve functies. Daaruit kwam naar voren dat het functioneren van het werkgeheugen de meeste aandacht nodig had. Dit leidde ertoe dat de leerkrachten het werkgeheugen van de leerlingen wilden gaan versterken. Dit is gerealiseerd door middel van de professionaliseringsaanpak Lesson Study. Er zijn interventies bestudeerd voor de verbetering van het werkgeheugen en veel daarvan kwamen overeen met het model van Expliciete Directe Instructie, dat de leerkrachten al gebruikten. Er zijn teams samengesteld, en ieder team heeft één keer een volledige Lesson Study-cyclus doorlopen. Zij hebben bij elkaar in de klas gekeken en twee case-leerlingen geobserveerd. De lessen zijn uitvoerig besproken en op basis daarvan is besloten welke interventies het meest effectief zouden kunnen zijn en passen bij de mogelijkheden van de leerkrachten.

Het gehele verbetertraject is geëvalueerd met de leerkrachten. Daarbij is specifiek gekeken naar veranderingen in het handelen van de leerkrachten. De leerkrachten hebben aangegeven dat zij veel kennis hebben ontwikkeld vanuit de literatuur over executieve functies. Ze hebben ook aangegeven dat zij door de Lesson Study-aanpak de nieuwe kennis concreet hebben kunnen vertalen in interventies. Deze waren ook in iedere klas zichtbaar. Tot slot is er een interventieplan ontwikkeld voor de komende periode.

De eindconclusie van het onderzoek is dat de handelingsverlegenheid van de leerkrachten op het gebied van executieve functies inderdaad is afgenomen door de kennis die zij samen hebben gecreëerd.

Gefeliciteerd Corinne, met het geweldige resultaat van je studie. Gefeliciteerd ook en dank aan Dr. Martijn van Schaik voor de uitstekende begeleiding. En ook: gefeliciteerd NTI-team Master Onderwijskunde met deze eerste Cum Laude afgestudeerde student.