Margriet van den Heuvel new Master of Education

Margriet van den Heuvel heeft vandaag met succes haar scriptie voor de Master Onderwijskunde verdedigd. Het thema van de scriptie was het formatief handelen binnen een school voor voortgezet onderwijs. Het onderzoek was gericht op voorwaarden voor formatief handelen. Aanbevelingen die op grond van de studie zijn gedaan betreffen 1. bevorderen van de continue professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van het formatief handelen, 2. tijd beschikbaar stellen voor deze activiteit en 3. het borgen van de betrokkenheid bij het proces van invoering van formatief handelen. Proficiat Margriet van den Heuvel en welkom bij het Alumninetwerk Onderwijskunde. Dank Dr. Joachim Wetterling voor de begeleiding. Dank Peter Versantvoort dank voor de aanwezigheid.