Metacognitie bij het oplossen van redactiesommen

Corné Saarloos heeft op 11 december j.l. met succes zijn scriptie voor de Master Onderwijskunde verdedigd. Voor zijn scriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de rol van metacognitie bij het leren oplossen van redactiesommen in het basisonderwijs. Hij heeft een mooi veldexperiment opgezet en uitgevoerd. Daarbij heeft hij een specifiek onderwijsprogramma (een script) gemaakt dat is gebaseerd op het CLIA-model van De Corte & Verschaffel. Het CLIA-model omvat aanwijzingen voor vier aspecten van instructie-ontwerp: C=competentie, L=Leren, I=Interventie en A=Assessment. In het onderzoek is aangetoond dat de script een positieve invloed heeft op het oplossen van redactiesommen. Dat is een veelbelovend resultaat. Deze aanpak van het rekenonderwijs kan wellicht worden verbreed om te zien of de effecten dan blijvend zijn. Met dank aan Dr. Martijn van Schaik die optrad als tweede beoordelaar.