2009-04 Conferentie ‘Leren en werken’

Impressies van de conferentie ‘Leren en werken’, 21 april 2009. Wageningen, De Nieuwe Wereld