Sanne Schlepers nieuwe Master Onderwijskunde

Op donderdag 11 maart heeft Sanne Schlepers op succesvolle wijze haar scriptie van de opleiding Master Onderwijskunde (MEd) verdedigd.

Het thema van de scriptie was een brede lerarenopleiding. De gedachte achter een brede lerarenopleiding is dat er diverse raakvlakken zijn tussen de lerarenopleidingen primair onderwijs, voortgezet onderzoek en beroepsonderwijs, waardoor bepaalde onderdelen wellicht gemeenschappelijk zouden kunnen worden aangeboden. Aan de andere kant is het zo dat tussen de verschillende onderwijssectoren grote verschillen zitten, wat het lastig maakt om vorm te geven aan een echte brede lerarenopleiding. Niettemin vragen moeilijke vacaturevervulling in krimpregio’s en lerarentekorten voor bepaalde vakken om creatieve oplossingen. Het onderzoek laat zien dat de problematiek complex is, maar dat er zeker belangstelling is om vanuit verschillende lerarenopleidingen samen onderwijseenheden aan te bieden. Dank Dr. Joachim Wetterling voor de begeleiding.