Portret in Opleiding & Ontwikkeling – dank Dr. Ton Bruining

Vanaf het begin van het vakblad Opleiding & Ontwikkeling had ik het genoegen lid te zijn van de redactiecommissie. Dat heb ik circa tien jaar volgehouden en in die periode mocht ik een groot aantal artikelen publiceren in het blad. Sinds mijn benoeming als hoogleraar Onderwijskunde in Wageningen ging ik me meer bezig houden met fundamenteel onderzoek en onderzoeksbestuur, – beleid en -management. Ik stel het zeer op prijs dat Dr. Ton Bruining ter gelegenheid van mijn afscheid als hoogleraar een portret van mij heeft opgesteld. Dank ook Drs. Peter Schramade en Dr. Marcel van der Klink voor de mooie woorden. Mijn ondernemerszin is me goed van pas gekomen als hoofd van een bloeiende leerstoelgroep en het onderzoek naar nieuwe onderwijsinhouden is geĆ«volueerd in de richting van competenties voor de toekomst. Zie daarvoor mijn afscheidsrede. Download de tekst van het portret hier: OnO_17_01_Competenties voor het leven